Annuleren

Zoek hier binnen onze website

Bijbelrooster

#17 - Hoogten en diepten

We lezen in het Bijbelrooster over hoogten en diepten in de geschiedenis van het volk Israël. Het is ook de moeite waard om over het belangrijke uit het boek Deuteronomium na te denken: Je leest bijvoorbeeld het volgende: De eis om te horen komt ongeveer 20 keer in dit Bijbelboek voor (Deut.5:1, 6:4, 9:1, etc.)

De oproep om te gedenken wordt ongeveer 15 keer herhaald (Deut.5:15; 8:2., etc.). Om de zeven jaar moest dit boek voorgelezen worden aan het hele volk (Deut.31:9-13). Het boek moest naast de ark bewaard worden (Deut.31:24-26).

Jezus Zelf heeft het gebruikt. Toen satan Hem verzocht in de woestijn was het steeds een woord uit dit boek waarmee Hij de satan antwoord gaf (Deut.8:3; 6:13,16; Mattheüs 4:4,7,10). Er staat geschreven!

Dat is ook het onderwijs dat tot ons komt in hoogte- en dieptepunten van ons leven.

Download het Bijbelrooster met gespreksvragen.

 

374