Annuleren

Zoek hier binnen onze website

Bijbelrooster

Voorbeelden van Jezus' liefde

In dit Bijbelrooster hebben we een keuze gemaakt uit de voorbeelden van Jezus’ liefde. Wat komt Zijn liefde ook uit in de wonderen die Hij doet. In elk wonder zie je waar het eigenlijk om gaat bij de Heere Jezus.

Je leest ook de verschillende reacties na elk wonder. Even een vraag. Wat is jouw reactie?

De laatste week leggen we de nadruk op naastenliefde. Wanneer kun je spreken van naastenliefde? Als je een oog van liefde hebt voor je naaste. Als je een warm hart en een helpende hand hebt voor de naaste in nood. En… als je een geheugen hebt om je naaste niet te vergeten. Wat is er veel te lezen en te leren.

Lees de Schrift niet enkel als geschiedenis, maar ook als een liefdesbrief door God aan jou gestuurd.’ (Thomas Watson)

Download het Bijbelrooster met gespreksvragen.

Over liefde gesproken

Het Bijbelrooster gaat over liefde van God. Over Gods liefde, zoals die er was in het paradijs. Over het zondigen tegen Gods liefde door de mens. Maar we lezen ook over eeuwigheidsliefde van God.
Het Bijbelrooster geeft ook aan hoe groot Gods liefde is in de wedergeboorte. En wat wederliefde is. Verder lezen we wat liefde en gehoorzaamheid betekent. We lezen ook hoe en waarin David de liefde van God zag. Hij zag het in het vrijwillig geven van gaven door de mensen voor de tempelbouw. Liefde van God geeft Hem liefde terug. Dat kunnen we uit het gebed van David leren.

We kunnen ook zingen over Gods liefde. Dat doen we de laatste week. Hoe goed is ‘t onze God te prijzen!

Download het Bijbelrooster met gespreksvragen.

374